Conditional inter-departure times from the M/G/s queue

C.P.L. Veeger, Y. Kerner, L.F.P. Etman, I.J.B.F. Adan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Conditional inter-departure times from the M/G/s queue'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen