Conditional choice modelling of time allocation among spouses in transport settings : theory and empirical findings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

171 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Conditional choice modelling of time allocation among spouses in transport settings : theory and empirical findings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie