Conditional ages and residual service times in the M/G/1 queue

I.J.B.F. Adan, M. Haviv

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

107 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's20
StatusGepubliceerd - 2008

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2008023
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit