Condition-based maintenance policies under imperfect maintenance at scheduled and unscheduled opportunities

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Condition-based maintenance policies under imperfect maintenance at scheduled and unscheduled opportunities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen