Condition-based maintenance policies for systems with multiple dependent components: a review

M.C.A. Olde Keizer, S.D.P. Flapper, R.H. Teunter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

163 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Condition-based maintenance policies for systems with multiple dependent components: a review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen