Concurreren in het E-tijdperk : van inkoop naar business resource management

A.J. Weele, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Waarom verlopen veel supply-chainprojecten in de praktijk zo moeizaam? Dit ondanks het grote besparingspotentieel dat in het vooruitzicht wordt gesteld? Waar om reageren leveranciers vaak weinig opgetogen als hen om medewerking wordt gevraagd? Deze vragen komen in dit artikel aan de orde. We zullen laten zien dat een en ander geen toeval is, maar verband houdt met een te gebrekkige oriëntatie van ondernemingen op de condities waaraan voor succes vol toepassen van Supply Chain Management moet worden voldaan. Een van deze condities is dat men over een stevige marktpositie beschikt ten opzicht van klanten zowel als leveranciers. Met Business Resource Management kan een dergelijke positie worden verkregen. In dit artikel wordt dit begrip nader verklaard aan de hand van enkele aansprekende praktijkvoorbeelden.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)27-36
Aantal pagina's10
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume73
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit