Concrete in compression and base plate in bending

M. Steenhuis, F. Wald, Z. Sokol, J.W.B. Stark

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaties (SciVal)
895 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Concrete in compression and base plate in bending'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen