Concession agreements and market entry in the container terminal industry

A.A. Pallis, T.E. Notteboom, P.W. Langen, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

66 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Concession agreements and market entry in the container terminal industry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen