Conceptualizing cycling experience in urban design research: a systematic literature review

George Liu, Sukanya Krishnamurthy, Pieter Van Wesemael

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-17
TijdschriftApplied Mobilities
DOI's
StatusGepubliceerd - 24 jun 2018

Citeer dit