Conceptual design of a monitoring system for paper production: development of a generally applicable method that relates process parameters to product quality

B.N.C.L. Hepp, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Process and Product Design (PPD)

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Lamers, Anton, Begeleider
  • Joore, L.P.A.A., Externe begeleider, Externe Persoon
Datum van toekenning1 jan 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-444-0146-7
StatusGepubliceerd - 2001

Bibliografische nota

Eindverslag

Citeer dit