Concepts for external light trapping and its utilization in colored and image displaying photovoltaic modules

L. van Dijk, J. van de Groep, L.W. Veldhuizen, M. Di Vece, R.E.I. Schropp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Concepts for external light trapping and its utilization in colored and image displaying photovoltaic modules'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen