Concept of automatic usability evaluation of safety-critical interactive systems in the field

M. Funk, N. Hamacher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Concept of automatic usability evaluation of safety-critical interactive systems in the field'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science