Concentration blow up in a two-phase non-equilibrium model with source term

A. Muntean

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Concentration blow up in a two-phase non-equilibrium model with source term'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics