Concentration blow up in a two-phase non-equilibrium model with source term

A. Muntean

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Without abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)409-411
TijdschriftMeccanica
Volume42
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Concentration blow up in a two-phase non-equilibrium model with source term'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit