Concentration and solvency effects on the excess amount and surface free energy of a colloidal particle in a solution of nonadsorbing polymer

R. Tuinier, G.J. Fleer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Concentration and solvency effects on the excess amount and surface free energy of a colloidal particle in a solution of nonadsorbing polymer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen