Comsol simulations of cracking in point loaded masonry with randomly distributed material properties

A.T. Vermeltfoort, A.W.M. Schijndel, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

145 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelComsol Conference Rotterdam October 23-25, 2013, Rotterdam, The Netherlands
Pagina's1-11
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit