Computing the similarity between moving curves

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computing the similarity between moving curves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen