Computing the greedy spanner in linear space

S.P.A. Alewijnse, Q.W. Bouts, A.P. Brink, ten, K. Buchin

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computing the greedy spanner in linear space'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.