Computing the chromatic number using graph decompositions via matrix rank

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

25 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computing the chromatic number using graph decompositions via matrix rank'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen