Computing strain fields from discrete displacement fields in 2D-solids

M.G.D. Geers, R. Borst, de, W.A.M. Brekelmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

90 Citaten (Scopus)
677 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Computing strain fields from discrete displacement fields in 2D-solids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie