Computing small discrete logarithms faster

D.J. Bernstein, T. Lange

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Computing small discrete logarithms faster'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie