Computing lower and upper expectations under epistemic independence

Cassio Polpo de Campos, Fabio Gagliardi Cozman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computing lower and upper expectations under epistemic independence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Computer Science

Mathematics