Computersimulatie voor product- en ontwerpontwikkeling - ook voor optimalisatie

J.V.F. Houben, M. Trcka, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

55 Downloads (Pure)

Samenvatting

Gebouwprestatiesimulatie (GPS) wordt doorgaans alleen in de DO/TO-fase van het ontwerpproces toegepast voor toetsing aan geldende regelgeving. Toepassing van GPS als ontwerphulpmiddel in vroegere stadia van het ontwerptraject, met name bij product- en ontwerpontwikkeling van niet-beproefde concepten, kan de ontwerper echter waardevolle informatie opleveren [1]. In combinatie met optimalisatie en gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse kan de ontwerper de risico’s en onzekerheden kwantificeren en daarmee zijn ontwerpbeslissing beter onderbouwen. Dit artikel behandelt een nieuwe methode, genaamd ‘Computational Innovation Steering (CIS)’, waarmee de risico’s en het innovatiepotentieel van innovatieve ontwerpen kunnen worden voorspeld [2].
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)46-48
TijdschriftTVVL Magazine
Volume41
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computersimulatie voor product- en ontwerpontwikkeling - ook voor optimalisatie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit