Computers and chemical engineering: Special issue ESCAPE-29

Anton A. Kiss (Corresponding author), Edwin Zondervan, Richard Lakerveld, Leyla Özkan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer106992
Aantal pagina's2
TijdschriftComputers and Chemical Engineering
Volume141
DOI's
StatusGepubliceerd - 4 okt 2020

Citeer dit