Computermodellen voor het voorspellen van het binnenklimaat van monumenten : praktische toepassing en verantwoord gebruik

A.W.M. Schijndel, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit artikel wordt het gebruik van computer simulatie modellen beschreven. De computer modellen kunnen gebruikt worden als gereedschap t.b.v. de klimaatbeheersing van monumenten. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld op het gebied van klimaatbeheersing van monumenten, zal het nut en verantwoord gebruik, nader worden toegelicht. Het praktijkvoorbeeld behelst de klimaatbeheersing rondom het monumentale orgel van de Waalse kerk te Delft. Het probleem hierbij was het voorkomen van mogelijke schade aan het orgel door de (piek)droging van het orgel t.g.v. (het inschakelen van) de verwarming. Het artikel laat zien hoe computermodellen voor het simuleren van a) het binnenklimaat, b) de installatie met bijbehorende regeling en c) het vochttransport in hout, behulpzaam zijn geweest bij het (mede) in kaart brengen en oplossen van het hierboven genoemde probleem.
Originele taal-2Nederlands
TitelIsolatie en klimaatbeheersing van monumenten (hoe) is het mogelijk?
RedacteurenH.L. Schellen, D. Gemert, van
Plaats van productieEindhoven
Pagina's101-112
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit