Computer simulations of shape deformation and dynamics of biological cells subjected to flow

B. Kaoui, T. Krüger, J.D.R. Harting

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  196 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Sheet presentatie
  Originele taal-2Engels
  TitelPlasma to plasma!, 7 – 11 January 2013, Leiden, The Netherlands
  Plaats van productieLeiden
  UitgeverijLorentz Center
  StatusGepubliceerd - 2013

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Computer simulations of shape deformation and dynamics of biological cells subjected to flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit