Computer simulation of dendrimers and hyperbranched polymers

D.B. Adolf, G.R. Davies, A.V. Lyulin

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computer simulation of dendrimers and hyperbranched polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie