Computer-based feedback in linear algebra: Effects on transfer performance and motivation

G. Corbalan, H. Cuypers, F. Paas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

44 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computer-based feedback in linear algebra: Effects on transfer performance and motivation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Psychology

Mathematics