Computer assisted learning in higher education in the Netherlands : a review of findings

A.J.M. Jong, de, J.A. Andel, van, M. Leiblum, M.J.A. Mirande

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
346 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computer assisted learning in higher education in the Netherlands : a review of findings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance