Computer-algebraic methods for the construction of designs of experiments

M. Nguyen Van Minh

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

81 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Cohen, Arjeh M., Promotor
  • Schoen, Eric, Co-Promotor
Datum van toekenning22 sep 2005
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0654-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit

Nguyen Van Minh, M. (2005). Computer-algebraic methods for the construction of designs of experiments. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR595294