Computer algebra, theory and practice

A.M. Cohen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)215-230
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volume4/7
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1989

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Computer algebra, theory and practice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit