Computer-aided support for Secure Tropos

F. Massacci, J. Mylopoulos, N. Zannone

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  31 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Computer-aided support for Secure Tropos'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen