Computed tomography detects tissue formation in a stented engineered heart Valve

L.M. de Heer, R.P.J. Budde, E.J.P.A. Vonken, F.P.T. Baaijens, P.F. Gründeman, L.A. van Herwerden, S.P. Hoerstrup, J. Kluin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computed tomography detects tissue formation in a stented engineered heart Valve'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Veterinary Science and Veterinary Medicine