Computed tomographic myocardial mass compared with invasive myocardial perfusion measurement

Daniëlle C J Keulards (Corresponding author), Stephane Fournier, Marcel van 't Veer, Iginio Colaiori, Jo M Zelis, Mohamed El Farissi, Frederik M Zimmermann, Carlos Collet, Bernard De Bruyne, Nico H J Pijls

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computed tomographic myocardial mass compared with invasive myocardial perfusion measurement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry