Computations in association schemes

R.J. Riebeek

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

209 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Brouwer, Andries E., Promotor
  • Cohen, Arjeh M., Promotor
Datum van toekenning20 mei 1998
Plaats van publicatieAmsterdam
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Bibliografische nota

Proefschrift Technische Universiteit Eindhoven

Citeer dit