Computationally efficient approximations for balanced flowlines with finite intermediate buffers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)401-419
Aantal pagina's19
TijdschriftInternational Journal of Production Research
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computationally efficient approximations for balanced flowlines with finite intermediate buffers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit