Computational uncertainty quantification in pressure-driven fracture processes

Hasini Garikapati

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

277 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Brummelen, E.H. (Harald), Promotor
  • Diez, Pedro, Promotor, Externe Persoon
  • Verhoosel, Clemens V., Co-Promotor
  • Zlotnik, Sergio, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning10 mrt. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5008-1
StatusGepubliceerd - 10 mrt. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit