Computational study of benzene-to-phenol oxidation catalyzed by N 2O on iron-exchanged ferrierite

Nelly A. Kachurovskaya (Corresponding author), Georgii M. Zhidomirov, Rutger A. van Santen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  46 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Computational study of benzene-to-phenol oxidation catalyzed by N 2O on iron-exchanged ferrierite'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Material Science