Computational studies in zeolite science : an investigation of guest-host interactions

C.J.J. Ouden, den

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

  121 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Santen, Rutger, Promotor
  • Cheetham, A.K., Promotor, Externe Persoon
  • Post, M.F.M., Co-Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning4 jun 1991
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit