Computational science for energy research (preface)

R. Abgrall, B. Koren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)A1
TijdschriftJournal of Computational Physics
Volume345
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 sep 2017

Citeer dit