Computational problems without computation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Problemen uit de discrete wiskunde lijken op het eerste gezicht vaak erg simpel. Ze kunnen meestal gemakkelijk en zonder gebruik te maken van wiskundige begrippen worden geformuleerd. Toch komt het vaak voor dat zo’n ogenschijnlijk eenvoudig probleem nog open is of dat er, zoals bij het handelsreizigersprobleem, wel een oplossing gegeven kan worden,maar alleen een die onbruikbaar is omdat de rekentijd bij grotere getallen te snel groeit. In dit artikel, gebaseerd op zijn voordracht op het NMC 2002, kijkt Gerhard Woeginger naar de tegenovergestelde situatie. Hij introduceert allerlei discrete problemen die onoplosbaar lijken, maar waarvoor er een simpele oplossing bestaat.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)140-147
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/4
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computational problems without computation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit