Computational performance prediction of the potential of hybrid adaptable thermal storage concepts for lightweight low-energy houses

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

591 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Jan L.M., Promotor
  • Trcka, Marija, Co-Promotor
Datum van toekenning6 okt 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3671-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit