Computational P2P networks: theory & practice

A. Liotta, N. Antonopoulos

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of ComP2P'08, July 27- August 1, 2008, Athens, Greece
Plaats van productiePiscataway
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit