Computational multiscale modeling of steels assisted by transformation-induced plasticity

S.R. Turteltaub, A.S.J. Suiker

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computational multiscale modeling of steels assisted by transformation-induced plasticity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics

Material Science