Computational modelling to reduce outcome variability in tissue-engineered heart valves: Could computational models become a pre-requisite for the broad clinical translation of tissue-engineered heart valves?

Valery L. Visser, Polina Zaytseva, Sarah E. Motta, Sandra Loerakker, Simon P. Hoerstrup, Maximilian Y. Emmert (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
21 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2225-2229
Aantal pagina's5
TijdschriftEuropean Heart Journal
Volume42
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 jun 2021

Citeer dit