Computational modelling of the impact of solar irradiance on chemical degradation of painted wall hangings in an historic interior

Z. Huijbregts, A.W.M. Schijndel, van, H.L. Schellen, K. Keune, M. Eikema Hommes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Excerpt from the Proceedings of the 2014 COMSOL Conference in Cambridge.
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the European COMSOL Conference, 17-19 september 2014, Cambridge, UK
Pagina's1-6
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computational modelling of the impact of solar irradiance on chemical degradation of painted wall hangings in an historic interior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit