Computational modelling of evaporative cooling as a climate change adaptation measure at the spatial scale of buildings and streets

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

212 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of the Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Blocken, Bert, Promotor
  • Hensen, Jan L.M., Co-Promotor
Datum van toekenning26 mei 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3880-5
StatusGepubliceerd - 2015

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit