Computational modelling and experimetnal analysis of rate-independent crystal plasticity.

L.P. Evers, W.A.M. Brekelmans, F.P.T. Baaijens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelW. Wunderlich, ed. Proc. Europ. Conf. On Comp. Mech.
RedacteurenL.P. Evers
Plaats van productieTU Munchen
Pagina's1-12
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit