Computational modeling of evaporative cooling using water spray systems : application for an actual urban area

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titel8th International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Applications, 7-11 June 2016, Boston, Massachusetts
Pagina's1-8
Aantal pagina's8
StatusGepubliceerd - 7 jun 2016

Citeer dit

Montazeri, H., Toparlar, Y., Blocken, B., & Hensen, J. L. M. (2016). Computational modeling of evaporative cooling using water spray systems : application for an actual urban area. In 8th International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Applications, 7-11 June 2016, Boston, Massachusetts (blz. 1-8). [135]