Computational mechanics of material interfaces : trends and challenges

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the IVth European Conference on Computational Mechanics (ECCM2010), 16-21 May 2010, Paris, France
RedacteurenO. Allix, P. Wriggers
Plaats van productieFrance, Paris
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit