Computational mechanics of material interfaces : trends and challenges

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the IVth European Conference on Computational Mechanics (ECCM2010), 16-21 May 2010, Paris, France
RedacteurenO. Allix, P. Wriggers
Plaats van productieFrance, Paris
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit

Geers, M. G. D., Samimi, M., Dommelen, van, J. A. W., Peerlings, R. H. J., & Hoefnagels, J. P. M. (2010). Computational mechanics of material interfaces : trends and challenges. In O. Allix, & P. Wriggers (editors), Proceedings of the IVth European Conference on Computational Mechanics (ECCM2010), 16-21 May 2010, Paris, France France, Paris.